Våra agenter i Sverige är:


Filtermedel:

Algol Chemicals AB
Lastgatan 8
254 64 Helsingborg
Telefon: (042) 20 38 50
Fax: (042) 16 29 05
www.algolchemicals.se

 

Jordforbättringsmedel:

Bara Mineraler AB
Malmövägen
SE-240 30 Bara
Telefon: +46 (0)40 54 22 10
Fax: +46(0)40 54 22 19
www.baramineraler.se

 

Greenspot/Rauna AB
Lidetorpsvägen 4
SE-693 70 Åtorp
Telefon: +46 (0)70 3130152
www.greenspot.se

 

Murverksisolering:

Tegelmäster AB
Malmövägen
S-230 40 Bara
Telefon: (040) 54 22 00
Fax: (040) 54 22 19
www.tegelmaster.se

 

Välkommen til Nordisk Perlites hjemsidor

Vi har producerat perlit filtermedel
och
Perlit til jordförbättring och växtunderlag i 30 år

Perlit har otaliga applikationer
klicka vidare til våra huvudsidor och läs mer:

www.perlite.dk

 

 

 

 

 

Nordisk Perlite ApS © 2009